G4/04 Databáze úvod

Relační databáze: co to je

Databáze je virtuální místo (data), kam se ukládají údaje za účelem jejich archivování a extrahování, přičemž jak archivování tak extrahování je přizpůsobeno určitým specifickým požadavkům (např. zabezpečení jednoznačnosti na straně ukládání informací, vyhledávání a filtrace na straně výpisu informací).
V relačních databázích jsou údaje uloženy v tabulkách, které spolu nějak souvisí; je tak možno dosáhnout vysoké míry komplexity a zároveň přehlednosti databáze.

Relační databáze: motivace

 • průměrné až větší množství údajů (řádově stovky záznamů)
 • paralelní přístup k datům
 • mezi údaji jsou vztahy
 • více než jeden typ datových záznamů
 • potřeba zajistit omezení nad daty (jednoznačnost, …)
 • potřeba extrakce různých informací
 • velký objem dat vyžaduje rychlé prohledávání
 • zabezpečení dat

Relační databáze: implementace obecně

 • „klientské“ aplikace, které jsou součástí kancelářských balíků (MS Access, OO Base) – jsou to prostě programy podobné komplikovanějšímu Excelu
 • serverové aplikace (MySQL, Oracle, …) – programy, které celý čas běží na serveru, a které umožňují snadný a pohodlný přístup do samotné databáze pomocí klientů, skriptů či webových rozhraní
 • ať už se jedná o první či druhý přístup je potřeba rozlišovat mezi programem (či programy) pro přístup k databázi a samotnou databází; databáze je jenom množina dat v jednom či více souborech

Relační databáze: základní pojmy

 • SŘBD – Systém Řízení Báze Dat (DBMS – DataBase Management System): program, jenž obstarává přístup k údajům, uloženým v DB (komerční a drahé: Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, Progress; zdarma: mSQL, MySQL a PostgreSQL)
 • (SQL = Structured Query Language)
 • obrazek neni
 • relační databáze
 • tabulka
 • atribut
 • záznam
 • datový typ atributů (celá čísla, reálná čísla, datum, řetězce, logické hodnoty, …)
 • relace

Relační databáze: relevantní články na http://jakpsatweb.cz

Relační databáze: realizace na http://webzdarma.cz

 1. přihlásit se do webzdarma účtu
 2. kliknout si na administraci v ní na nastavení
 3. kliknout na nastavení MySQL, zaškrtnout Aktivní, všimnout si kolonek server, Databáze, Přístupové jméno a nastavit Přístupové heslo do databáze, poté uložit
 4. kliknout na phpMyAdmin, v něm vytvořit a nastavit potřebné tabulky – jedná se o webové rozhraní, pomocí něhož lze spravovat databáze
 5. tabulky se následně naplňují obvykle pomocí HTML formulářů, které jsou postoupeny PHP skriptům. PHP skripty následně data zapisují do databáze pomocí jazyka SQL, tj. SQL dotazů (query), které jsou postoupeny SŘBD, tj. MySQL serveru
 6. chceme-li nějaké informace vyfiltrovat, seřadit a zobrazit, postupuje se opět přes PHP pomocí SQL dotazů, jimiž se data z databáze „vytahají“ a pomocí HTML se zobrazí
 7. PHP kód pro připojení do MySQL databáze, extrakce informací z tabulky Tabulka a jejich vypsání v HTML tabulce:
  <?php
  $spojeni=mysql_connect("mysql.webzdarma.cz","Přístupové jménp","Přístupové heslo");
  $dotaz="SELECT * FROM Tabulka";
  $vysledek=mysql_db_query("Databáze", $dotaz, $spojeni);
  $pocet_radku=mysql_num_rows($vysledek);
  $pocet_sloupcu=mysql_num_fields($vysledek);
  echo("<table border=\"1\">");
  for ($i=0 ; $i<$pocet_sloupcu; $i++){
  echo("<th>".mysql_field_name($vysledek, $i)."</th>");
  }
  while ($radek=mysql_fetch_row($vysledek)) {
   echo("<tr>");
   for ($i=0 ; $i<$pocet_sloupcu ; $i++) echo("<td>".$radek[$i]."</td>");
   echo("</tr>");
  }
  echo("</table>");
  ?>
  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>