G4/05 Relace

Základní terminologie – relační databázy

 • SŘBD – Systém Řízení Báze Dat (DBMS – DataBase Management System): program, jenž obstarává přístup k údajům, uloženým v DB (komerční a drahé: Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, Progress; zdarma: mSQL, MySQL a PostgreSQL)
 • (SQL = Structured Query Language)
 • obrazek neni
 • relační databáze
 • tabulka
 • atribut
 • záznam
 • datový typ atributů (celá čísla, reálná čísla, datum, řetězce, logické hodnoty, …)

obrazek chybi

Vztahy mezi údaji

 • indexy – význačné atributy (sloupce), které urychlují práci s databází a vytvářejí relace
 • primární klíč (primary key) – jednoznačně identifikuje záznamy v tabulce. Každá tabulka má jediný primární klíč. Většinou je to jeden sloupec, ale může jít i o kombinaci více sloupců. Primární klíč je indexem.
 • cizí klíč (foreign key) – atribut sloužící jako „odkaz“ na jinou tabulku; většinou se cizím klíčem z dané tabulky odkazuje na primární klíč v druhé tabulce. Pokud se tabulka účastní více vztahů s ostatními tabulkami může obsahovat i více cizích klíčů. Atribut, z něhož chceme udělat cizí klíč, musí být indexem.
 • Vztah 1:1
 • Vztah 1:N
 • Vztah M:N

obrazek chybi
obrazek chybi

Modelování a návrh databáze

 • návrh DB je velice komplikovaný a obtížný, vyžaduje mnoho zkušeností a praxe
 • příklad pomůcky pro modelování: ER modelování – Entity-Relationship modeling
 • obdélníky = entity = tabulky(objekty, které můžeme blíže popsat charakteristickými vlastnostmi)
 • ovály = atributy (sloupce) dané entity (tabulky)
 • kosočtverce = vztahy (relace) mezi entitami
 • čáry přiřazují atributy entitám a vytváří relace (spojení) – tady 1, M, N

obrazek nenalezen

Postup při návrhu databáze

 • Analýza systémových požadavků – obecné požadavky kladené na systém
 • Určení a pojmenování entit v modelu, plus přiřazení vhodných atributů
 • Stanovení vztahů – kardinalita relací – klíčový bod!
 • Rozpoznání klíčových atributů

Na co si dát pozor

 • začít entitami, pak dodefinovat atributy, nakonec určit relace
 • do modelu začlenit jen takové entity, jejichž atributy jsou v modelu potřeba
 • některé entity se dají snadno modelovat jako pouhé atributy (např. bydliště zákazníka)
 • vyvarovat se zbytečných vztahů, modelovat jenom to, co potřebujete
 • relace 1:1 jsou neobvyklé – prověřit, jestli se nejedná o jedinou entitu
 • relace M:N jsou složité – pokud možno, používat raději 1:N

D1: Struktura databáze knihovny

Vytvořte strukturu databáze popsanou tímto diagramem. Nenechte se zmást tím, že se nejedná o diagram typu ER model, popsaný výše. Obdélníky jsou zde prostě tabulkami, jejichž atributy i s datovými typy jsou do nich vepsány v řádcích. Primárním klíčem je zde atribut, u něhož je symbol klíče, cizím klíčem je atribut spojen s jiným primárním klíčem (poznáte ho podle toho, že je u něj taková „chňapka“).

obrazek chybi

Po vytvoření struktury databáze v phpMyAdmin vytvořené tabulky exportujte (úroveň databáze -> Exportovat, formát SQL) a tabulky naimportujte do databáze na Vašem webzdarma účtu (opět úroveň databáze -> Importovat a dohledat exportovaný soubor). Podívejte se do Návrháře (dohledat opět z úrovně databáze), „učešte“ vytvořenou databázi a udělejte ze zobrazené struktury screenshot. Jak původně exportovaný soubor tak screenshot přidejte na své stránky pod úkol D1.


Zdroje, odkazy

http://www.kosek.cz/clanky/iweb/index.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>