G8/02 Emailová komunikace

Emailová netiketa, korektní posílání emailu


Netiketa (v dalším podle hesla „Netiketa“ Wikipedie)

 • Odvozeno od etiketa, což jsou pravidla zdvořilého chování, a dále od net, což je síť (dnes prakticky internet)
 • Netiketa je tudíž „jakási pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě.“
 • „Je třeba si uvědomit, že v internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném, tedy jako civilizovaní lidé.“

Pravidla netikety podle Wikipedie

 1. Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí.
 2. Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu.
 3. Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském, a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.
 4. Berte ohled na druhé. (…) Neposílejte proto zbytečně velké e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je. Při posílání velkých obrázků např. na diskusní server využívejte funkci náhledu obrázku.
 5. Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění. Nekomolte rodnou řeč. Toto je obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-pas. Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.
 6. Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
 7. Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.
 8. Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud jste správce serveru, máte sice přístup k poště ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy, a pokud umíte hackovat, nemusíte to pořád zkoušet.
 9. Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.
 10. Nešiřte hoaxy. Zahlcují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesilatele, že takové jednání je nevhodné.
 11. Nerozesílejte spam a reklamu.
 12. Neporušujte autorská práva.

Standardní emailové adresy

 • jmeno.prijmeni@server.domena
 • prijmeni.jmeno@server.domena
 • prijmeni@server.domena
 • j.prijmeni@server.domena
 • prijmeni.j@server.domena

Email: správné vyplnění kolonek posílaného emailu

 • kolonka To: emailová adresa jednoho nebo více příjemců zprávy. V případě více příjemců se adresy oddělují čárkou.
 • kolonka Cc: znamená „carbon copy“, tj. přesná kopie. Sem se píší adresy, kam se má odeslat doslovná kopie posílaného emailu, s tím, že přímí příjemci (tj. kolonka „To“) tyto adresy uvidí. Jedná se o něco jako přeposlání, avšak nikoli způsobem „Forward“ (ten si vysvětlíme níže)
 • kolonka Bcc: znamená „blind carbon copy“, čili „slepá“ přesná kopie. Je to totéž jako Cc s tím rozdílem, že adresáti uvedeni v Bcc nebudou viděni ani přímými adresáty emailu, ani Cc adresáty, a ani sobě navzájem. Používat, když chcete oslovit najednou hodně lidí, aniž byste jim chtěli dát najevo, že jsou v rámci emailu jenom „kapkou v oceánu“.
 • kolonka Subject (Předmět): určuje několika slovy (dnes již běžně i s diakritikou), o čem Váš email pojednává. NIKDY NEPOSÍLEJTE EMAIL BEZ PŘEDMĚTU! Je to přinejmenším neuctivé. Předmět se často doplní až když je zpráva napsaná a odesílatel umí její obsah krátce charakterizovat – právě ona stručná charakterizace je předmětem. Předmět musí být navíc někdy psán ve specifickém formátu (např. i emaily, které posíláte mně), je-li to druhou stranou vyžádáno.
 • samotný text emailu:
  1. Oslovení. Např. Dobrý den, pane X, Ahoj, Emo, Milí kolegové atp.
  2. Text zprávy. Hlavně by měl být přiměřen společenské situaci, tj. tomu, komu email posíláte (ostatně jako oslovení výše a pozdrav níže). Jinak formulujete věty, když píšete kamarádům, jinak, když píšete učitelům nebo úřadům.
  3. Pozdrav. Např. S pozdravem, Zdraví, S úctou, atp.
 • Přílohy. Nikdy neposíláme přílohy větší než cca 20 MB. Je-li potřeba poslat více souborů najednou, použijeme k tomu archivy (zip, rar, tar – o těch ještě bude řeč). Je-li potřeba poslat dokument textového charakteru, je vhodné přidat i pdf verzi dotyčného dokumentu

Email: reakce na přijaté emaily

 • Odpověď na email: zvolíme Reply (Odpovědět). Do předmětu se standardně přidá „Re:“ a původní zpráva se objeví na konci nově vytvářeného emailu (adresát je již automaticky zvolen). Mailový klient zprávy zpravidla uchovává v podobě jediné komunikace (lepší orientace v emailech). Jsou-li komunikace delší, je rozumné v odpovědích staré texty přemazat.
 • Přeposlání emailu: zvolíme Forward (přeposlat). Do předmětu se přidá „Fwd:“, původní zpráva se objeví na konci nově vytvářeného emailu. Adresáta/adresáty v tomto případě musíme doplnit manuálně, a v textu přeposílaného emailu stručně zdůvodnit, proč jim email přeposíláme (časté důvody: omylem se Vám dostane email adresován někomu jinému, oběžníky, někoho chcete upozornit na to, že jste někomu jinému napsali to a to, atp.).

Spam a mazání emailů. Hoax

 • Spam = nevyžádané emaily obvykle podvodného charakteru
 • Nikdy je nečteme, nikdy na ně nereagujeme
 • Většina emailových klientů má automaticky aktivovány tzv. spam filtry k odchytávání podezřelých zpráv. Přesto se je vhodné občas do kolonky spam (!!!nikoli do samotných zpráv!!!) podívat, zdali tam náhodou omylem neskončil nějaký důležitý email (stává se to)
 • Obvyklý důvod pro spam: Vaše emailová adresa je z nějaké stránky odchycena tzv. spidery, jež ji vrátí nějakému podvodníku, který se Vás pokusí nachytat. Jiný důvod: registrace na pofidérních stránkách.
 • Kromě spamu, který se po čase obvykle přemaže sám, dnes není důvod mazat staré emaily. Nikdy nevíte, kdy si budete potřebovat dohledat nějakou informaci.
 • Hoax: emaily, které obvykle šíří nevěrohodné poplašné zprávy a vybízejí k přeposlání co nejvíce lidem. Do hoaxu se nikdy nezapojujeme a ignorujeme jej (případně nahlásíme jako spam)!

Úkol E1

 1. Nemáte-li emailovou adresu v některém ze standardních formátů (viz výše), založte si ji.
 2. Napište mi email, ve kterém se mi slušně představíte a oznámíte, že důvod, proč mi píšete, je že chcete touto cestou odevzdat první úkol z informatiky. K emailu přiložte malý obrázek. Předmět bude G8 Příjmení E1; email pošlete Cc spolužáku napravo a Bcc spolužáku nalevo od Vás. Nezapomeňte na oslovení, pozdrav a podpis.
 3. Přepošlete (forward) mi email, který Vám došel od Vašeho spolužáka Bcc. Do předmětu před Fwd: … vložte opět G8 Příjmení E1.
 4. Krátce odpovězte (reply) na email, který Vám došel od Vašeho spolužáka Cc.

Důležité pojmy

 1. internet = globální (celosvětová) počítačová síť, umožňující vzájemnou komunikaci mezi do sítě připojenými počítači
 2. server = počítač, zapojený do sítě, poskytující služby; v přeneseném smyslu konkrétní program, který umožňuje službu poskytovat
 3. klient = počítač, zapojený do sítě, využívající služby; v přeneseném smyslu konkrétní program, který umožňuje službu využívat
 4. síťová služba = služba (tj. způsob umožnění dosáhnutí určitého cíle) poskytovaná v dané síti. Služby mají tzv. protokol a port
 5. komunikace klient-server = způsob síťové komunikace mezi počítači, kdy jeden komunikačně podřízený počítač (klient) požaduje po komunikačně nadřazeném počítači určitou službu
 6. email = elektronická pošta, jedna ze služeb internetu
 7. emailový server = server poskytující službu emailu
 8. emailová komunikace = umožňuje …
 9. spam, hoax
 10. prohlížeč/browser = program, umožňující prohlížení stránek; v zásadě www klient v přeneseném smyslu (viz výše)
 11. www = služba internetu, umožňující prohlížení internetových stránek
 12. vyhledávač = „služba“ internetu, umožňující skrze službu www vyhledávání informací na internetu
 13. operační systém, login

One thought on “G8/02 Emailová komunikace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>