G8/01 Úvodní hodina

Představení předmětu, přehled témat, organizační záležitosti. Jak využívat tento web


Orientační sylabus

 • Netiketa a emailová komunikace
 • Vyhledávání informací na internetu
 • Hardware (hardvér) dnešních počítačů
 • Software (softvér) dnešních počítačů
 • Adresářová struktura na paměťových médiích
 • Souborový manažer, základní práce se soubory a adresáři
 • Základy MS Word
 • Základy MS Excel
 • Nástin informační teorie a binárního kódování informací

Řád učebny informatiky (platnost od 1. 9. 2011)

 1. Do učebny student přichází řádně přezutý a s dostatečným předstihem, aby se zvoněním seděl na svém místě, byl přihlášen na počítači a byl připraven k výuce.
 2. Během vyučování má student na lavici jenom to, co je nevyhnutné pro výuku. Když učitel neřekne jinak, jedná se jen o poznámkový blok a psací potřeby.
 3. Je přísně zakázáno používat mobilní telefony, sluchátka a jiná podobná zařízení. Používaní notebooků musí být odsouhlaseno učitelem. V případě neuposlechnutí tohoto zákazu bude dotyčná věc zabavena v souladu s nařízením ředitele školy, v jehož kanceláři si ji následně mohou rodiče studenta vyzvednout.
 4. V učebně je zakázáno jíst.
 5. V průběhu vyučovací hodiny se student nesmí bez svolení učitele samovolně pohybovat po třídě a mluvit.
 6. Žák zodpovídá za svoje místo co se pořádku týče a za to, že počítač, za nímž sedí, bude na konci hodiny ve stejném stavu v jakém byl na začátku hodiny.
 7. Je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do zapojení počítače. Výjimkou je speciální souhlas učitele.
 8. Je zakázáno zasahovat do síťového a elektrického zapojení učebny. Pokud si student chce do sítě zapojit svůj vlastní počítač, musí si od učitele vyžádat svolení. Nabíjení mobilních telefonů a jiných zařízení je zakázáno.
 9. Pokud učitel neřekne jinak, je do školních počítačů zakázáno instalovat či kopírovat nový software. Je rovněž zakázáno spouštět jiný software než jaký byl povolen v rámci výuky (tj. zákaz počítačových her, instant messaging programů, atp.).
 10. Je přísně zakázáno navštěvovat internetové stránky nesouvisející s aktuální výukou. Dále je zakázáno navštěvovat stránky s nelegálním a nemorálním obsahem.
 11. Před opuštěním učebny žák uklidí svoje pracovní místo (tj. lavice a podlaha v okolí lavice) a podle pokynu učitele se buď odhlásí anebo vypne počítač. Nachází-li se u okna, okno zavře.

Neuposlechnutí jednoho nebo několika z těchto pravidel vede k zápisu v třídní knize a z toho se odvíjejícím sankcím.


Organizace studia

 • Nejpodstatnější část hodnocení plyne ze zadaných úkolů
 • Úkoly včetně příslušných dat odevzdání budou vždycky zveřejňovány včas a to jak na příslušné stránce, tak ve formě příspěvku podřazeného pod příslušný štítek (Úkoly G8). Vřele proto doporučuji odebírat RSS kanál tohoto webu V Aktualitách Indexu G8 se navíc vždy objeví úkol aktuální.
 • Neúčast na hodině, kdy byl příslušný úkol zadán omlouvá jenom částečně! Každý má vždy možnost zkontrolovat si poslední úkoly a minimálně se o jejich vypracování pokusit (čímž bude automaticky hodnocen non-pětkou, jakkoli ve své snaze neuspěje, je-li schopen svou snahu hmotně/virtuálně doložit).
 • Za neodevzdané úkoly žák (obvykle i absentující) automaticky obdrží známku číslo pět (podle standardního číslování). Nicméně v případě dodatečného vypracování úkolu je známka za normálních okolností opravitelná a to dokonce často v plné míře.
 • Další forma hodnocení: příležitostné testy (obvykle ohlášené). Absentující žák si test v nějaké podobě vždy doplní (písemkám se nikdo nevyhne).
 • Konzultace viz Index G8 a celkový index, avšak chce-li žák v této době konzultovat, musí se ohlásit předem, jinak nezaručuji svou zastihnutelnost. Můžete samozřejmě využít i možnost konzultací v jiném čase po domluvě.
 • V případě přesáhnutí celkového počtu tří známek váhy 1 (tj. čtyři a více známek) se nejhorší ze známek ve finálním hodnocení (tj. v pololetí i na konci roku) neuvažuje. (Historicky se jedná o záležitost s více či méně přiléhavým názvem „symbol smrti“.)
 • Kdykoli možnost kontaktovat mne na emailu sturmankin[zavináč]gmail.com. V takovém případě VŽDY uvést předmět emailu takto: G8 [Příjmení] [problém]. Když tento formát předmětu nedodržíte, na email pravděpodobně nezareaguji, neboť se mi neobjeví v příslušné složce anebo skončí ve spamu.
 • Po přihlášení na tento web (přihlašovací údaje si každý může velice snadno domyslet, nicméně budou sděleny i v hodině) můžete ke každému tématu a příspěvku (třeba úkolu či aktualitě) postovat komentář. Toto je vítáno, jenom vás chci požádat, abyste se v textu komentáře vždy podepsali a uvedli na sebe email, jelikož studentský login je jediný pro celý web.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>