G8/12 Word I

Word I (typografie, dokument)

Cvičeni W0

V tomto dokumentu opravte co nejvíce typografických chyb. Nemusíte se zatím zabývat formátováním (tj. vzhledem) dokumentu, stačí opravit typografii.

Cvičení W0.5

Tento dokument se pokusíme korektně naformátovat tak, aby vypadal jako dokument z cvičení W0.

Cvičení W1

Následujte instrukce v tomto dokumentu. Pak mi jej na konci hodiny pošlete jako přílohu na email (upřesňující informace v dokumentu). (Doc verze zde.)

Prezentace o typografii

www.typo.cz

 • stránky o typografii
 • databáze písma
 • databáze pravidel
 • novinky
 • aktuality
 • ISO normy

 • typografický slovníček – užitečná věc, když se hádáte o diplomku
 • velikosti papíru vs. velikosti textu = okraje
 • počet písmen na stránku

Základní pravidla

 • 1800 znaků na stránku – spočítá Word ve statistice
 • 2 – 4 normostany textu (bez grafických prvků) pro běžný referát
 • všechny okraje 2,5cm nejedná-li se o brožuru, která musí mít vnitřní okraje větší
 • font Times New Roman CE
 • velikost písma 12 bodů
 • řádkování 1,5

 • min. 3 různé zdroje použité literatury (opět platí pro běžný referát, může být upraveno zadávajícím)
 • literatura musí být řádně citována
 • vzor citace: [1] PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy, podtitul, rok vydání, nakladatelství, místo vydání.

Základní pojmy

 • dokument
 • zápatí a záhlaví
 • oddíl
 • stránka
 • odstavec
 • řádek
 • slovo
 • znak

 • formát
 • styl
 • odsazení (první řádek, od okrajů)
 • tabelátory
 • seznamy a číslování
 • ohraničení (a stínování)
 • obsah

 • nový odstavec
 • zalomení stránky
 • nový oddíl
 • tabelátor
 • pevná mezera (CTRL + SHIFT + mezera)
 • nadpis

Orientace v textu pomocí klávesnice

 • po slovech: CTRL + šipky
 • konec/začátek řádku: END/HOME
 • konec/začátek dokumentu: CTRL + END/HOME
 • po stránkách: PGUP, PGDOWN
 • označování pomocí klávesnice: SHIFT + pohyb kurzoru, CTRL + A označit vše
 • označování pomocí myši: oblasti dokumentu a vícekliky (např. odstavec: dvouklik, …)

Číslování stránek, záhlaví, zápatí a okraje

 • první číslovaná stránka je za obsahem, začíná však skutečným číslem strany (tzn. nikoli 1), vyskytuje se v zápatí
 • strany se číslují dole (pokud se nejedná o uměleckou práci) uprostřed (referáty, eseje a jiné práce) nebo na vnějších okrajích (brožura)
 • liché stránky musí být vždy na levé straně!
 • číslování stran je buď normální nebo kurzívou, nikdy jiné, velikost stejná nebo menší velikosti textu
 • někdy je nutné číslování na stránce vynechat (graf apod., kde by to vypadalo neesteticky), je nutné ukončit oddíl a založit nové číslování s možností „navázat na předchozí“
 • normované okraje jsou 2,5cm z každé strany; zúžené 1,27cm, úhledné pak 2,54cm nahoře a dole a 1,9cm po stranách
 • okraje brožury – střed brožury musí mít větší okraje: jiné na sudé a liché stránce (2,5cm nahoře, dole a vně, 3,2cm uvnitř)
 • záleží také na velikosti stránky (většinou A4, příp Letter, který je téměř zaměnitelný)
 • sloupce: pro „novinářský“ efekt – nepoužívat více než 3 sloupce (zhoršuje čitelnost)
 • orientace vždy na výšku, pokud se nejedná o přílohu s obrázky, schémata nebo umělecké dílo
 • záhlaví slouží pro identifikaci dokumentu
 • obsahuje zpravidla název dokumentu, jméno autora a datum vytvoření, ale může obsahovat i více prvků (např. grafických)
 • nevyskytuje se na titulní straně – Word umí nastavit záhlaví „Různé na první straně“
 • zápatí obsahuje především číslo stránky – opět se nevyskytuje na titulní straně
 • případně může obsahovat i identifikační znak autora (např. webové stránky apod.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>